Logo_Tidend_Kommunikasjon_600X60_2.5_greyff_transp
Customer Relationship Management

Personvernerklæring

Personvernerklæring – GDPR – for Tidend Kommunikasjon AS

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Tidend Kommunikasjon AS – heretter TIDEND, og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

TIDEND, ved styreleder, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

TIDENDs grunnlag for å behandle personopplysninger er utelukkende på grunn av registrering av kundeforhold med TIDEND, og vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2. Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3. Hva slags opplysninger samler vi inn?

For at TIDEND skal kunne levere nødvendige tjenester til sine kunder, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om kontaktpersoner i foretak eller organisasjon. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

a) Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer ditt kundeforhold på vår nettside, må du oppgi informasjon som lagres av oss, slik som:

  • Firma/organisasjon
  • Kontaktperson – fornavn og etternavn
  • E-postadresse
  • Postadresse
  • Postnummer og poststed
  • Organisasjonsnummer eller Fødselsdato
  • Telefon/mobilnummer

Vi vil også lagre data innsendt til oss via e-post eller tekstmelding.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

I) Din enhet og din internett-tilkobling

Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

II) Bruk av tjeneste eller kjøp

Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

c) Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet, eksempelvis nyhetsbrev og informasjonsskriv. Vi samarbeider også med tredjeparter, f.eks. leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

4. Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere og forbedre tjenestene til våre kunder

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne få tilgang til interne meldinger, annen relevant informasjon, og eventuelt å betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg som kunde, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet.

b) For å tilpasse tjenestene til våre kunder, og gi anbefalinger og relevant informasjon

Vi ønsker å gi deg relevant informasjon. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din profil og ditt tekniske kundeforhold. F.eks. på bakgrunn av hvilken type teknisk kundeforhold du har, og hvilke opplysninger du har tillatt oss å håndtere.

c) For å forbedre digital kommunikasjon

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår kommunikasjon med våre kunder. Ved å opprette et kundeforhold til TIDEND, godtar du målrettet informasjon fra oss, blant annet gjennom sosiale medier som er registrert av TIDEND.

d) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene våre og mulige kundetilbud. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

e) For å forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, “phising”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

5. Deling av opplysninger

TIDEND deler ikke i noen tilfeller personopplysninger med utenforstående tredjepart/selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Her er de viktigste eksemplene:

a) Når andre utfører tjenester på våre vegne

For eksempel: tekniske leverandører, markedsføringsbyråer, osv, som drifter eller utfører tjenester på vegne av TIDEND, har ikke lov til å bruke disse personopplysningene.

b) Ved mistanke om lovbrudd

vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

6. Sletting av personopplysninger

Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

Lovpålagte opplysninger

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse.
Kundenummer, firmanavn, kontaktperson, organisasjonsnummer, dokumenter iht. regnskap og bokføring vil bli lagret på en slik måte at utenforstående ikke har tilgang.
Du kan henvende deg angående dette ved å sende oss en melding her

7. Sikring av personopplysninger

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

8. Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, eller at du har meldt deg på nyhetsbrev, kurs, nettmøter, med mer, kan vi sende deg informasjon på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder som du har godkjent ved inngåelse av kundeforholdet, eller ved at du har meldt deg på nettmøter, kurs, med mer. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold til oss, eller har meldt det på nettmøter, med mer, vil vi ikke sende slik informasjon, så fremt du ikke har gitt oss et samtykke til dette. Deler av informasjonen du har gitt oss kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.
Ved større endringer vil vi informere om dette.

10. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

11. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss ved å sende oss en melding her.